Geschreven door Sander Bos

Beoordeeld door Luuk Hoek

Er zijn ongeveer 5.000 elektrische steps te huur in Madrid, waarmee je je snel en duurzaam door de stad kunt verplaatsen.

Het gebruik van Personal Mobility Vehicles (PMV’s) – een term waar ook segways onder vallen – is geregeld in de Regeling Duurzame Mobiliteit.

Je kunt een step huren bij meer dan 10 verschillende bedrijven (Lime, Voi, Bird, Movo (Cabify), Koko, Wheels, Reby, Link, Spin, Wind…) en deze ophalen in een van de 21 buurten van de stad.

Bedrijven die het gebruik van deze voertuigen beheren moeten een geolokalisatiesysteem hebben, en een verzekering voor gebruikers en derden met een minimum dekking van 1 miljoen euro.

Bovendien moeten ze elke dag al hun voertuigen herverdelen, waarbij ze ervoor zorgen dat ze de dag beginnen in de wijken die op hun vergunningen vermeld staan.

Tarieven en verhuur

De gemiddelde prijs voor het huren van een elektrische step is € 0,15 per minuut, met prijzen variërend van € 0,11 tot € 0,23 per minuut.

De procedure voor het huren van een step is altijd heel eenvoudig en verloopt volgens hetzelfde proces.

 • Registreer je op de applicatie van het bedrijf dat de service aanbiedt,
 • voer je kaartgegevens in,
 • zoek de step die je op straat wilt gebruiken,
 • scan de QR-code die op de step is aangebracht en geniet van je rit.
 • En als je klaar bent, registreer je ook dit op de app, zodat je alleen betaalt voor wat je gebruikt.

Basisregels

 • Het is ten strengste verboden elektrische steps te rijden of te parkeren op trottoirs, in busbanen, in straten met meer dan één rijstrook in elke richting, of langs op- en afritten en delen van de M-30 die geen verkeerslichten hebben.
 • Ze mogen alleen op de weg worden gereden in 30 zones en op fietspaden. Het is dus ook verboden om te rijden op langeafstandswegen, snelwegen, snelwegen en in stedelijke tunnels.
 • De maximumsnelheid is beperkt tot 25 kilometer per uur. Bij het rijden op fietspaden, fietsstroken, en in 20 zones moet je minstens 1 meter afstand houden van voetgangers. Als dat niet mogelijk is, moet je afstappen en naast de elektrische step lopen. In openbare parken mag je alleen door gebieden rijden waar je met een fiets mag rijden, maar als paden met voetgangers worden gedeeld, is de maximumsnelheid 5 kilometer per uur.
 • Gebruikers van PMV moeten zich houden aan de algemene alcohol- en drugsvoorschriften
 • De minimumleeftijd om deze voertuigen te besturen is 15 jaar. Kinderen onder de 15 mogen alleen op steps rijden die geschikt zijn voor hun lengte en gewicht en moeten op toegestane paden rijden, op plaatsen waar geen verkeer is toegestaan, en onder begeleiding van en onder verantwoordelijkheid van hun voogden.
 • Het gebruik van een goedgekeurde helm wordt aanbevolen . Die is alleen verplicht voor kinderen jonger dan 18 jaar of als ze met 25 kilometer per uur op een multimodale rijbaan rijden
 • Alle steps moeten voorzien zijn van een bel, een remsysteem, verlichting en goedgekeurde reflecterende elementen
 • Gebruikers mogen tijdens het rijden niet hun mobiele telefoon gebruiken of een koptelefoon die is aangesloten op audiospelers of ontvangers
 • In geen geval mogen twee personen op hetzelfde voertuig rijden

Waar kun je een elektrische step parkeren?

Scooters moeten worden geparkeerd op motor- en fietsparkeerplaatsen, en als er geen beschikbaar zijn, kunt je ze parkeren op algemene parkeerplaatsen langs de weg.

Bij uitzondering mogen ze ook op de stoep geparkeerd worden, mits deze naast de stoeprand ligt en er meer dan 3 meter stoep beschikbaar is, zodat voetgangers en personen met beperkte mobiliteit geen hinder ondervinden.

Als het trottoir minder dan 6 meter breed is, moeten steps parallel aan de stoeprand worden geparkeerd. Als het breder is, kunnen ze schuin worden geparkeerd.

Speciale Voetgangerszone

Het is niet toegestaan om een step te parkeren in een Speciale Voetgangerszone, of als er specifieke borden zijn die dit verbieden.

Dit is het geval op de Gran Via, waar de stroom voetgangers intens is en steps hen in gevaar kunnen brengen.

Openbare bushaltes

Je mag niet parkeren bij openbare bushaltes (EMT’s), op plaatsen die gereserveerd zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit, taxistandplaatsen, of over putdeksels of andere diensten (telecommunicatie, energie, afvalinzameling, enz.).

Elektrische step met anti-diefstal kettingen of hangsloten mogen niet vastgeketend worden aan straatmeubilair of voorwerpen zoals verkeerslichten, banken, bomen, bushaltes, of hekken.

Over de auteur: Sander